Článkové těsnící vložky

Tyto těsnící vložky se skládají z jednotlivých segmentů, které se spojují do „řetězu“ a tím se vytvoří kompletní těsnící vložka. Vyráběny jsou pro dvě tlakové třídy zatížení, do 2 bar (Lu-GT 20) a do 5 bar (Lu-GT 50).