Těsnící vložky potrubí a kabelů DDL

Těsnící vložky pro potrubí a kabely.jpgSe základními typy těsnících vložek pro těsnění potrubí a kabelů se seznámíme v následujícím přehledu. Těsnící vložky jsou těsnící elementy mezi vnitřní stranou pažnice (nebo jádrového vrtání) a potrubím (kabelem), které mohou procházet stavebními konstrukcemi.

Těsnící vložka je složena z pryžového segmentu z materiálu EPDM (NBR, KTW) a dvou nerezových přítlačných kroužků. Nerezové přítlačné kroužky jsou proti sobě stahovány pomocí šroubů a tím dochází k roztažení pryžového elementu a jeho vymezení se jak vůči otvoru, tak i vůči procházejícímu potrubí. Těsnící vložky se mohou instalovat buď do otvoru vytvořeného jádrovým vrtáním, nebo do různých typů pažnic.

Základní technické parametry těsnících vložek:

vodotěsné, plynotěsné (vyhláška č. 137/98Sb.V§ 11, odst. 4)
přítlačné kroužky – nerez V2A
pryžový segment – EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, odolný proti otěru
zvýšená bezpečnost díky větší kontaktní ploše segmentu (30 mm, nebo 60 mm)
teplotní rozsah - 40 °C ÷ + 120°C
chemická odolnost, zvuková a antivibrační izolace, protipožární ochrana
zachycují i axiální síly působící na potrubí
bezúdržbové, krátké montážní časy, jednou utažené šrouby není potřeba znovu dotahovat
základní varianta - nedělená (dále dělené varianty - vhodné pro rekonstrukce)
univerzální vložky pro vice průměrů - ”cibulové provedeni”

Další varianty technického a materiálového provedeni na poptání:

přítlačné kroužky – nerez V4A
pryžový segment – NBR (ropné produkty), KTW (pro pitnou vodu)
vícenásobné a excentrické těsnící vložky
atypická výroba dle výkresové dokumentace zadavatele
jiné základní tvary než kruhové

Těsnící vložky PS 

Široký sortiment, dělené a nedělené varianty, vícenásobné, excentrické, pro potrubí i pro kabely, pro speciální aplikace…atd. V následující tabulce jsou tloušťky pryžových segmentů v závislosti na tlakové odolnosti pro těsnící vložky řady PS.

Tabulka tlaků.jpg

Těsnící vložky PS - Standard.jpg                             Těsnící vložky PS Standard varianty.jpg
Těsnící vložka PS Standard další varianty těsnících vložek PS
 

Pro správný výběr těsnící vložky vhodnou pro danou situaci kontaktujte naše technické oddělení, které Vám připraví řešení prostupu potrubí, nebo kabelů dle zadaných technických a cenových požadavků.

Těsnící vložky PS UNITěsnící vložky PS UNI.jpg

Tyto těsnící vložky se používají především jako univerzální, kde pro několik průměrů potrubí je možné použít pouze jednu těsnící vložku. Těsnící vložka je složena z pryžových EPDM (NBR, KTW) segmentů po vrstvách jako „cibule“.

Těsnící vložky PS Hybrid

Tyto těsnící vložky se používají především pro tenkostěnné potrubí, potrubí, které je citlivé na velké tlaky a pro potrubí se zvlněným povrchem (např. předizolované potrubí. Vložka se skládá ze dvou vrstev, kruhové vnější jádro je z EPDMTěsnící vložky PS Hybrid.jpg a styčná plocha je extra měkkého materiálu, díky kterému dojde k přilnutí těsnící vložky k potrubí, nebo kabelu. Díky měkkému materiálu na styčné ploše se používají mnohem menší utahovací momenty.
 

Těsnící vložky PS Senso

Tyto těsnící vložky se používají především pro předizolované Těsnící vložky PS - Senco .jpgpotrubí a tenkostěnné potrubí. Vložka se skládá ze dvou vrstev, vnitřní kruhové jádro je z EPDM a styčné plochy jsou extra měkkého materiálu, díky kterému dojde k přilnutí těsnící vložky k potrubí, nebo kabelu, ale i k otvoru v němž je vložka umístěna. Díky měkkému materiálu na styčných plochách se používají mnohem menší utahovací momenty.
 

Článkové těsnící vložky Lu-GT 20 (50)Těsnící vložky článkové Lu-GT.jpg

Tyto těsnící vložky se skládají z jednotlivých segmentů, které se spojují do „řetězu“ a tím se vytvoří kompletní těsnící vložka. Vyráběny jsou pro dvě tlakové třídy zatížení, do 2 bar (Lu-GT 20) a do 5 bar (Lu-GT 50).

Těsnící vložky pro více kabelů (potrubí)

Tlaková odolnost až do 3,5 bar, universální „cibulový“ systém, možnost prostupu kabelů s různými průměry, pro příslušný průměr stačí odebrat potřebné slupky pryžového těsnění

Těsnící vložka SKD ZWR 3.jpgSKD ZWR 3 – pro 3 kabelyTěsnící vložka SKD ZWR 6.jpg
(potrubí)
Ø 14 – 54 mm

 


SKD ZWR 6 – pro 6 kabelů
(potrubí) Ø 14 – 54 mm


Těsnící vložka BST Compact.jpgBST Compact- stavebnicová
těsnící sada

požární ochrana

 

 

STÁHNĚTE SI CENÍKY PROSTUPŮ!!